Bc. Michaela Požárová

Bachelor's thesis

Současný stupeň socializace středně mentálně postižených

Current Level of Socialization of Moderately Mentally Handicapped
Abstract:
Cílem předložené bakalářské práce bylo zjištění současného stupně socializace u středně mentálně postižených klientů v chráněném bydlení na území hlavního města Prahy a jeho okolí. V práci jsou charakterizovány základní pojmy související s mentální retardací, socializací, kvalitou života a s novými formami péče o osoby s mentálním postižením, také je prezentována charakteristika chráněného bydlení …more
Abstract:
The topic of my thesis was to determine Current Socialization For medium mentally disabled clients" in sheltered housing in the city of Prague and its surroundings. The paper characterized the basic concepts related to mental retardation, social integration, quality of life and new forms of care for persons with mental disabilities. Also characteristic of sheltered housing and its application. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013
Accessible from:: 24. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Požárová, Michaela. Současný stupeň socializace středně mentálně postižených. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN