Bc. Michaela Požárová

Bakalářská práce

Současný stupeň socializace středně mentálně postižených

Current Level of Socialization of Moderately Mentally Handicapped
Anotace:
Cílem předložené bakalářské práce bylo zjištění současného stupně socializace u středně mentálně postižených klientů v chráněném bydlení na území hlavního města Prahy a jeho okolí. V práci jsou charakterizovány základní pojmy související s mentální retardací, socializací, kvalitou života a s novými formami péče o osoby s mentálním postižením, také je prezentována charakteristika chráněného bydlení …více
Abstract:
The topic of my thesis was to determine Current Socialization For medium mentally disabled clients" in sheltered housing in the city of Prague and its surroundings. The paper characterized the basic concepts related to mental retardation, social integration, quality of life and new forms of care for persons with mental disabilities. Also characteristic of sheltered housing and its application. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Požárová, Michaela. Současný stupeň socializace středně mentálně postižených. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN