Mgr. Štěpán Borkovec

Diplomová práce

Použití hloubkových rozhovorů u klientů terapeutické komunity

Usage of thorough interviews at clients of therapeutical community
Anotace:
Diplomovou práci přispívám ke kontextuálnímu zkoumání problematiky drogových závislostí v terapeutických komunitách pro závislé na nealkoholových drogách. V teoretické části práce čtenáře seznamuji s filozofickými kořeny konstruktivismu v psychologii a také s praktickým využitím těchto poznatků v podobě konstruktivistické psychoterapie a jejích metod. Tato epistemologická východiska jsou mi vhodným …více
Abstract:
The diploma thesis contributes to an investigation of the subject of drug addiction in therapeutical communities for non- alcohol drug addiction. In the theoretical part, the readers are being acknowledged with philosophical roots of constructivism in psychology, as well as with their practical applications in constructivist psychotherapy and its methods. This epistemological background is an appropriate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta