RNDr. Václav Kohout

Disertační práce

Postupy založené na bootstrapu v modelech extrémních událostí

Bootstrap based procedures in the model of extreme events
Anotace:
Teorie extrémních hodnot je v současné době aplikována v mnoha oblastech, které se dotýkají běžného denního života. Velmi intenzivně jsou využívány například v klimatologii, kdy se snažíme odhadnout nejvyšší kvantily např. průtoku vody, teplotu ovzduší. Proto abychom mohli takovéto jevy exaktně popsat, vytváříme statistické modely, které jsou závislé na hodnotách parametrů výsledné limitní náhodné …více
Abstract:
Nowadays, the extreme value theory is applied in many fields that are related to everyday life. For example, it is very often used in climatology, where the aim is to estimate high quantiles of a water discharge, air temperate etc. To describe such events we build statistical models which depend on unknown parameters of the limit random variable. In these probability distribution models we are interested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kohout, Václav. Postupy založené na bootstrapu v modelech extrémních událostí. Liberec, 2017. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Doktorský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematické modely a jejich aplikace

Práce na příbuzné téma