Josef KRÁL

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení u klientů s předsunem hlavy

Compensatory exercises for clients with forward head posture
Anotace:
Cíl práce: Cílem práce je přispět k řešení problematiky předsunu hlavy pomocí kompenzačního cvičení. Metodika: Na základě vstupního kineziologického rozboru byl klientovi s předsunem hlavy navržen krátkodobý fyzioterapeutický plán kompenzačního cvičení. Klient tato cvičení prováděl po dobu 10 týdnů, přičemž v každém týdnu cvičil jednou pod dohledem terapeuta a dvakrát sám. Jedna cvičební jednotka trvala …více
Abstract:
Aim: The aim of this work is to contribute to solving the issue of forward head posture using the compensatory exercises. Methodology: The short-term plan of the physiotherapy (compensatory exercises) was designed based on the introductory kinesiology examination of the client with forward head posture. The client practiced these exercises for 10 weeks. He practiced three times every week, once a week …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Růžičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, Josef. Kompenzační cvičení u klientů s předsunem hlavy. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie