Bc. Jitka Bartlová

Diplomová práce

Možnosti řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory

Possibilities of human resource management in a state-funded institution Retirement home
Anotace:
Autor: Jitka Bartlová Název: Možnosti řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory. V teoretické části rozebírá nejčastěji využívané způsoby řízení lidského kapitálu v organizacích podobného typu. V praktické části se zaměřuje na analýzu současného stavu řízení lidských zdrojů …více
Abstract:
Autor: Jitka Bartlová Název: Possibilities of human resource management in a state-funded institution Retirement home The thesis deals with the issuee of human resources management in a residental care home.Its theoretical section describes the most used approaches to the human resources management in organizations of similar type. The practical section focuses on analysis of current situation in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Miroslav Foltýn

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting