Bc. Jitka Bartlová

Master's thesis

Možnosti řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory

Possibilities of human resource management in a state-funded institution Retirement home
Abstract:
Autor: Jitka Bartlová Název: Možnosti řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory. V teoretické části rozebírá nejčastěji využívané způsoby řízení lidského kapitálu v organizacích podobného typu. V praktické části se zaměřuje na analýzu současného stavu řízení lidských zdrojů …more
Abstract:
Autor: Jitka Bartlová Název: Possibilities of human resource management in a state-funded institution Retirement home The thesis deals with the issuee of human resources management in a residental care home.Its theoretical section describes the most used approaches to the human resources management in organizations of similar type. The practical section focuses on analysis of current situation in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Antonín Schneider
  • Reader: Ing. Miroslav Foltýn

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting