Bc. Ondřej Pek

Diplomová práce

Nákladní doprava v ČR

Goods traffic in Czech Republic
Anotace:
Tato práce srovnává stav dopravy v české republice se stavem nákladní dopravy v Rakousku. Z provedené studie a analýzy, z pohledu silniční dopravy, železniční dopravy a vodní dopravy, přináší srovnání obou států. Přináší doporučení pro zlepšení situace v české republice.
Abstract:
This paper compares the traffic situation in the Czech Republic, the state of freight transport in Austria. A study and analysis, in terms of road, rail and water transport, provides a comparison of the two states. Makes recommendations for improving the situation in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Veronika Šrubařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní