Bc. Jan Krejčík

Diplomová práce

Využití digitálních technologií v online public relations chemických podniků

Use of digital technologies in online public relations of chemical companies
Anotace:
Diplomová práce je orientována na problematiku online public relations chemických podniků. První část práce představuje rešerši odborné literatury zabývající se online marketingovou komunikací, kdy je nejprve vymezen pojem online marketing a popsány jeho základní nástroje. Navazující teoretická část práce je věnována tradičním a digitálním public relations, jejich definicím a cílům. Závěr odborné rešerše …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of online public relations of chemical companies. The first part of the thesis presents research of professional literature dealing with online marketing communication. In this part, the concept of online marketing is defined and its basic tools are described. The following theoretical part of the thesis is devoted to traditional and digital public relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Jelínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejčík, Jan. Využití digitálních technologií v online public relations chemických podniků. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků