Theses 

Ošetřovatelský proces u pacienta s celiakií - výživa, informovanost u zdravotních sester, studentů střední zdravotnické školy a veřejnosti – Hana EISNEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Hana EISNEROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s celiakií - výživa, informovanost u zdravotních sester, studentů střední zdravotnické školy a veřejnosti

Nursing process Patients with celiakií - awareness of nurses about celiac disease

Anotace: Bakalářská práce na téma ,,Ošetřovatelský proces s celiakií - výživa, informovanost u zdravotních sester?? je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřuji na samotné onemocnění. Ve výzkumné části byla použita explorační metoda formou dotazníku, kde byla hodnocena v % na téma celiakie. Výzkum byl prováděn v Ústecké nemocnici, v rozmezí od září 2009 do konce února 2010. Účastnilo se ho 80 zdravotních sester na vybraných odděleních.

Abstract: Bachelor thesis on "Nursing process with celiac disease - nutrition, information for nurses''is divided into theoretical and practical. In the theoretical part focuses on the disease itself. The research of the exploratory method was used in the form of a questionnaire, which was evaluated in% on celiac disease. Research was carried out in Ústecké hospital between September 2009 and the end of February 2010. He participated in the 80 nurses in selected departments.

Klíčová slova: celiakie, bezlepková dieta, protilátky u CS, klinická a sérologická odpověď na bezlepkovou dietu, střevní biopsie, biopsie, histopatologie, lepek, léčba celiakie, přidružené nemoci, nákupní centra, test, těhotenství, kluby, poradny

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Müllerová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

EISNEROVÁ, Hana. Ošetřovatelský proces u pacienta s celiakií - výživa, informovanost u zdravotních sester, studentů střední zdravotnické školy a veřejnosti. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 12. 2017 12:46, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz