Ing. Radomír Dostál

Diplomová práce

Analýza variabilních a fixních nákladů a její využití pro ekonomické řízení podniku

Analysis of variable and fixed costs and its use in financial management of the enterprise
Anotace:
Diplomová práce ,,Analýza variabilních a fixních nákladů a její využití pro ekonomické řízení podniku“ se zaměřuje na zkoumání nákladů a jejich kalkulacemi v rámci ekonomického řízení zvoleného podniku. Teoretická část práce postupně charakterizuje jednotlivé druhy účetnictví a jejich význam pro různé skupiny uživatelů, dále pak náklady a jejich kalkulace se zaměřením na nejvýznamnější metody. Praktická …více
Abstract:
Diploma thesis ,,Analysis of variable and fixed costs and its use for economic management of the enterprise“ focuses on the examination of costs and their calculations in the framework of the economic management of the selected enterprise. The theoretical part of the work gradually characterizes the individual types of accounting and their significance for different groups of users, the costs and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta