Bc. Lucie Potočárová

Diplomová práce

Vliv těžebních jam štěrkopísků na podzemní vodu

Impact of gravel pits to groundwater
Anotace:
V dnešní době představuje těžba štěrkopísků dynamicky se rozvíjející se odvětví těžebního průmyslu. Těžba, která probíhá v nivách velkých toků, se projevuje nejen na rázu krajiny, ale také na přírodních procesech, které zde probíhají. Má vliv zejména na výšky hladin podzemních vod, jejichž hladina se v horní části těžby snižuje a naopak v dolní části těžby, po směru proudění podzemních vod se vzdouvá …více
Abstract:
Nowadays mining of gravel represents dynamically developing area of mining industry. Mining affects not only countryside but also natural processes. It affects primarily height of groundwater levels which are dropping off in the upper are of mining and on contrary increase in the lower part of mining. There are changes also in chemical composition of groundwater and certain mineral are precipitated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta