Kateřina MAŠÍNOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vybraného celostátního operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků. Zaměření na integrovaný operační program

Analysis of selected regional operation program funded by EU Structural Funds, focusing on the territorial allocation of funds. Focus on integrated operational program
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Analýza vybraného celostátního operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků se zaměřením na Integrovaný operační program - IOP. Svou práci jsem rozdělila do tří hlavních částí. Každá část popisuje jedno téma. Prvním tématem budou Strukturální fondy a čerpání finančních prostředků. V této kapitole se zaměřím …více
Abstract:
The chosen theme of the bachelor work is the Analysis of the chosen national operating program financed from structured funds of EU focused on territorial allocation of money funds. Direction on integrate operating program. The work is going to structure to third main parts. Each part will describe one theme. First theme is going to be the Structured funds and drawning of money. In this chapter with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠÍNOVÁ, Kateřina. Analýza vybraného celostátního operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků. Zaměření na integrovaný operační program. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická