Bc. Adriana Talábová

Bakalářská práce

Analýza časového trendu zhoubných novotvarů prostaty a související vysvětlující faktory

Time trend analysis of prostate cancer and related explanatory factors
Abstract:
Malignant neoplasm of the prostate is the most common type of a cancer in the Czech Republic. The aim of this bachelor thesis is to evaluate time trend of the malignant neoplasm of prostate with regards to related explanatory factors, which are demographic aging of the population and introduction of prostate specific antigen into clinical practice. The theoretical part of this bachelor thesis deals …více
Abstract:
Zhubné novotvary prostaty sú najčastejším onkologickým ochorením u mužov v Českej republike. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie časového trendu zhubného novotvaru prostaty s uvažovanými súvisiacimi vysvetľujúcimi faktormi, ktorými sú demografické starnutie populácie a zavedenie prostaticky špecifického antigén testu do klinickej praxe. V teoretickej časti tejto bakalárskej práce sa venujeme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Lucie Pehalová
  • Oponent: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta