Bohumil ŠKUTEK

Bakalářská práce

Vliv použité technologie na vlastnosti gumárenských směsí

The Influence of the Technology on the Properties of Rubber Compounds
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem kaučukových směsí na proces vytlačování a na výsledný produkt tohoto procesu, kterým je profil bočnice. Procesní parametry a parametry profilu jsou statisticky vyhodnoceny a porovnány s vlastnostmi kaučukových směsí, které jsou měřeny na přístroji RPA 2000. V práci je dále popsána základní receptura kaučukových směsí, jednotlivé zpracovatelské procesy od přípravy kaučukových …více
Abstract:
The bachelory work looks into an influence of natural rubber mixtures on an extrusion process and on a final product of this process which is a side wall profile. The procedural parameters and profile parameters are statistically evaluated and compared with natural rubber attributes which are measured on a RPA 2000 device. In this work is also a description of a basic natural rubber formula, its procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2012
Zveřejnit od: 23. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKUTEK, Bohumil. Vliv použité technologie na vlastnosti gumárenských směsí. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe