Bc. Soňa Ondroušková

Diplomová práce

Pravěk Moravského krasu

Prehistory of the Moravian Karst
Anotace:
Stěžejním zájmem diplomové práce byly jeskynní lokality Moravského krasu, které představují hlavní pramen poznání využívání krasové krajiny v pravěku. Chronologický rozsah byl stanoven od rozšíření zemědělství do naší oblasti (kultura s lineární keramikou) do doby stěhování národů. V práci byly popsány a vyhodnoceny veškeré archeologické nálezy z jeskyní. Prostřednictvím artefaktuálních projevů byla …více
Abstract:
The major interests of the thesis were the Moravian Karst cave sites, which represent the main source of knowledge of the using of this karst landscape in prehistoric times. Chronological range was determined from the expansion of agriculture in our area (Linear Pottery culture) until the migration of peoples in protohistory. All archaeological finds from the caves were described and evaluated. Through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie

Práce na příbuzné téma