Bc. Michaela HALATOVÁ

Diplomová práce

Delirantní stavy v intenzivní medicíně

Delirious condition in intensive medicine
Anotace:
Delirium v podmínkách intenzivní medicíny dosahuje až 62 % a u pacientů na umělé plicní ventilaci až 82 %. V oboru intenzivní medicíny je prevalence deliria spojena se zvýšenou morbiditou a mortalitou, horším dlouhodobým klinickým výsledkem a vyššími ekonomickými náklady. Delirium je však pod diagnostikované pro nepoužívání standardizovaných diagnostických nástrojů. Teoretická část práce ve své první …více
Abstract:
Delirium in intensive care conditions reaches up to 62% and in patients on artificial lung ventilation up to 82%. In the field of intensive care, the prevalence of delirium is associated with increased morbidity and mortality, worse long-term clinical outcomes and higher economic costs. However, delirium is underdiagnosed for not using standardized diagnostic tools. The theoretical part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALATOVÁ, Michaela. Delirantní stavy v intenzivní medicíně. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma