Bc. Kamila ZAVADILOVÁ

Diplomová práce

Projekt využití peněžních prostředků z Evropských fondů na výstavbu nového leteckého servisního střediska firmy DARA-AIR, spol. s r.o.

The project utilization of amounts from European funds for development of a new aircraft service center of company DARA-AIR, spol. s r.o.
Anotace:
V této diplomové práci je zpracován projekt financování výstavby leteckého servisního střediska DARA-AIR, spol. s r.o. na mezinárodním letišti v Brně Tuřanech, ke kterému má být využito dotací poskytovaných Evropskou unií. V teoretické části je vymezena definice malého a středního podnikání, význam malých a středních podniků pro tržní ekonomiku, jejich postavení a formy podpory. Další částí je seznámení …více
Abstract:
In this theses there is made the project of the financing of the build-up aircraft service centre of DARA-AIR, spol. s r.o. on International airport Brno Tuřany, in which the dotation from the European Union should be used. In the theoretical part, there are specified notions small and medium-sized enterprise and it signification for aggregate economics and their situation and support. The next part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15997

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVADILOVÁ, Kamila. Projekt využití peněžních prostředků z Evropských fondů na výstavbu nového leteckého servisního střediska firmy DARA-AIR, spol. s r.o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe