Prashanth Tamizhselvan, Ph.D.

Disertační práce

Functional characterization of chloroplast auxin ABCB transporters and their role in osmotic stress response in Arabidopsis

Functional characterization of chloroplast auxin ABCB transporters and their role in osmotic stress response in Arabidopsis
Anotace:
V poslední době představují abiotické stresové faktory, jako je sucho, zasolení a extrémní teploty, velkou hrozbu pro růst a produktivitu rostlin a jsou odpovědné za značné ztráty výnosů plodin na celém světě. Fotosyntéza je jedním z fyziologických procesů výrazně ovlivněných těmito stresovými podmínkami. Chloroplasty – primární místa fotosyntézy, jsou zapojeny do mnoha důležitých metabolických procesů …více
Abstract:
In recent times, abiotic stress factors such as drought, salinity, and extreme temperatures pose a great threat to the growth and productivity of plants and are responsible for substantial crop losses globally. Photosynthesis is one of the physiological processes greatly affected by these stress conditions. Primarily sites of photosynthesis, chloroplasts are also involved in many crucial metabolic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 11. 2020
  • Vedoucí: Ph.D. Vanesa Beatriz Tognetti
  • Oponent: Ph.D. Helene Robert Boisivon, Francisco Javier Cejudo Fernández, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta