Theses 

Srovnání efektu manuální terapie a terapie ultrazvukem v léčbě epikondylitis lateralis. – Aneta PAVLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Aneta PAVLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání efektu manuální terapie a terapie ultrazvukem v léčbě epikondylitis lateralis.

Comparison of the effect of manual therapy and ultrasound therapy in the treatment epicondylitis lateralis.

Anotace: Práce se zabývá srovnáním efektu manuální terapie a terapie ultrazvukem v léčbě epikondylitis lateralis. Po nastudování teoretických znalostí byly provedeny vyšetření a zpracovány kazuistiky. Na základě výsledků všech vyšetřovaných bylo zjištěno, že manuální terapie má lepší výsledky než ultrazvuk. Pro objektivizaci výzkumu byly použity vizuální analogová škála bolesti a standardizovaná česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillovy univerzity.

Abstract: My thesis is focusing on comparison of the effects of manual therapy and ultrasound therapy in treatment of epicondylitis lateralis. After the study of theoretical knowledge the examinations were conducted case histories. Based on results of all examinated patients was find out that manual therapy had better results then ultrasound therapy. For objectification of research was used visual analog pain scale and standardized Czech version of the short form of McGill pain questionnaire.

Klíčová slova: epikondylitis lateralis, loketní kloub, extenzory, manuální terapie, ultrazvuk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Ryba

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66253 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Aneta. Srovnání efektu manuální terapie a terapie ultrazvukem v léčbě epikondylitis lateralis.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:51, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz