Theses 

Právo na bezplatnou právní pomoc jako součást práva na spravedlivé řízení dle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod – Mgr. Vladimír Šandala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Vladimír Šandala

Diplomová práce

Právo na bezplatnou právní pomoc jako součást práva na spravedlivé řízení dle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

The right to free legal aid as a component of the right to a fair trial under Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Abstract: The thesis is focused on the analysis of decision-making practice of the European Court of Human Rights with respect to the application of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The body of work reviews the conditions that the Court described in its judgments as decisive for the granting of legal aid and comparing differences depending on whether it judges on civil rights and obligations or a on criminal charge. On top of that, the master thesis deals with the constitutional and statutory protection of the right to free legal assistance in the scope of the right to a fair trial in the legal order of the Czech Republic.

Abstract: Diplomová práca je zameraná na analýzu rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva s ohľadom na aplikáciu článku 6 Úmluvy o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Práca sa ďalej zaoberá podmienkami, ktoré vo svojich rozsudkoch Súd označil za rozhodujúce pre udelenie bezplatnej právnej pomoci a ich odlišnosťami v závislosti na tom, či sa rozhoduje o občianskych právach a závazkoch, alebo o trestnom obvinění. Nad to sa diplomová práca venuje ústavnej a zákonnej ochrane práva na bezplatnú právnu pomoc v rozsahu práva na spravodlivý proces v českom právnom poriadku.

Klíčová slova: Európsky súd pre ľudské práva, Úmluvy o ochrane ľudských práv a základných slobôd, bezplatná právna pomoc, spravodlivý proces, občianske práva a záväzky, trestné obvinenie, European Court of Human Rights, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, legal aid, due process, civil rights and obligations, criminal charges

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz