Mgr. Lukáš Nechvátal

Bakalářská práce

Původ syfilis: hypotézy ve světle nových molekulárních dat

The origin of syphilis: traditional hypotheses and new molecular data
Anotace:
Současný výzkum původce syfilis, Treponema pallidum ssp. pallidum, prináší velké množství molekulárně-genetických dat o bakteriálních kmenech způsobujících syfilis. Současně se hromadí data o původcích chorob, kteří jsou původci syfilis velmi podobní (Treponema pallidum ssp. pertenue a Treponema pallidum ssp. endemicum). Molekulárně-genetická data o těchto bakteriálních patogenech (a také o dalších …více
Abstract:
Recent research of Treponema pallidum subsp. pallidum, the syphilis spirochete, gives a lot of molecularly-genetic data about bacterial strains that causes syphilis. At the same time data about causative agents of diseases that are very similar to causative agent of syphilis (Treponema pallidum ssp. pertenue and Treponema pallidum ssp. endemicum) are accumulating. Molecularly-genetic data about this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta