Martin Fikrt

Bachelor's thesis

Eutanazie a společnost

Euthanasie and the society
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je eutanazie a společnost. Toto téma jsem si zvolil z důvodu aktuálního kulturně - společenského problému, který se objevuje v současné, morálně a kulturně vyspělé společnosti 21. století, kde se často objevují protichůdné názory na poslední okamžiky života člověka, který se rozhodl odejít ze své fyzické existence, pro něj, důstojným způsobem. V teoretické části je mým cílem …more
Abstract:
A This bachelor's thesis is concerned with euthanasia and society. It reflects on the cultural and social issue that presently emerges in a morally and culturally mature society of the 21st century. There are often contradictory views of the last moments in life of a man who, by his measure, decided to leave his physical existence with dignity. The theoretical part describes the subject of euthanasia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fikrt, Martin. Eutanazie a společnost. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy