Ing. Vendula Roznerová

Bakalářská práce

Hodnocení kvality dodavatelů v rámci systému managementu kvality ve firmě Strojírny Poldi, a.s.

Suppliers rating within the scope of the quality management system in the company Strojírny Poldi, a.s.
Anotace:
Tato práce je zaměřena na oblast hodnocení kvality dodavatel v rámci systému managementu kvality ve firmě Strojírny Poldi a. s., se sídlem v Kladně. Hlavní činností této strojírenské společnosti je výroba klikových hřídelí a válců pro válcování za studena. Cílem mé práce je pokus o nalezení slabých stránek v současné metodice hodnocení dodavatelů a podání návrhů řešení, a tím zkvalitnění dodavatelsko …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is focused on the theme of the suppliers rating within the scope of the quality management system in the company Strojírny Poldi, a. s. Kladno. The main production fields of this heavy machinery company are crank-shafts and cold rolling rollers. Aim of this works focusis on bottle neck of today’s suppliers rating methods and improving it which will results in higher standard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní