Bc. Simona Jelínková

Diplomová práce

Assessing learners with specific learning differences in English language lessons

Assessing learners with specific learning differences in English language lessons
Anotace:
Cílem diplomové práce je zlepšení výuky žáků se specifickými poruchami učení vybranými metodami formativního hodnocení. Teoretická část nejdříve prezentuje definice specifických poruch učení a jejich charakteristické elementy. Dále je diskutováno hodnocení, motivace, zpětná vazba a formativní hodnocení. Problémy žáků se specifickými poruchami učení, které zažívají při anglickém jazyce, a problémy hodnocení …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is the improvement of teaching and learning of learners with specific learning differences by selected formative assessment methods. In the theoretical part, firstly defining specific learning differences and their characteristic elements are presented. Secondly, the assessment, motivation, feedback, and formative assessment are discussed. Thirdly, the problems the learners …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta