Mgr. Nikola Rýdza, Ph.D.

Disertační práce

Mechanistic insights into auxin canalization and tissue polarization in Arabidopsis

Mechanistic insights into auxin canalization and tissue polarization in Arabidopsis
Anotace:
Auxin je rostlinný hormon, který působí jako klíčový regulátor růstu a vývoje rostlin. Různé vývojové procesy, jako je tvorba žilnatiny v listu, flexibilní regenerace cévních svazků, nebo iniciace a tvorba laterálních kořenů, jsou pod kontrolou asymetrické distribuce auxinu v pletivech a jeho dynamického, směrovaného transportu z buňky do buňky, který je zprostředkován auxinovými přenášeči – PIN proteiny …více
Abstract:
Auxin is a plant hormone that acts as a key regulator in plant growth and development. A variety of developmental processes, such as patterning during leaf venation, flexible vasculature regeneration, or lateral root initiation and formation are under the control of asymmetric auxin distribution within tissues and its dynamic, directional cell-to-cell transport mediated by auxin efflux facilitators …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Friml, Dr. rer. nat.
  • Oponent: doc. Michael Wrzaczek, MSc., Ph.D., doc. Mgr. Jan Zouhar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta