Bc. Kateřina Mrkvičková

Bachelor's thesis

Archaeobotanical analyses of the cereals from the Aeneolithic site at Modřice (Czech Republic) on the perspective of the beginnings of cereal domestication in the Near East

Archaeobotanical analyses of the cereals from the Aeneolithic site at Modřice (Czech Republic) on the perspective of the beginnings of cereal domestication in the Near East
Abstract:
ANOTACE Název práce: Archeobotanické analýzy obilovin z eneolitické lokality v Modřicích (Česká republika) z pohledu počátků domestikace obilnin na Předním východě Autor: Kateřina Mrkvičková Katedra/ Ústav: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií, Pravěká archeologie Předního Východu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. Konzultant: doc. Mgr. Mária Hajnalová …more
Abstract:
ABSTRACT Title: Archaeobotanical analyses of the cereals from the Aeneolithic site at Modřice (Czech Republic) on the perspective of the beginnings of cereal domestication in the Near East Author: Kateřina Mrkvičková Department/Institute: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Classical Studies, Centre of Prehistoric Archaeology of the Near East Supervisor of the bachelor thesis: Mgr. Inna …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Adéla Pokorná, PhD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta