Ing. Ivana Popelářová

Bachelor's thesis

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product analysis – the source of a competitive advantage
Anotácia:
Obsahem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroj konkurenční výhody. Vybraným produktem je brazilský keratin. V teoretické části jsou popsány jednotlivé aspekty marketingu vedoucí ke správnému zanalyzování produktu. Praktická část je zaměřena na analýzu konkrétního produktu, ale i na podnik, který produkt zavedl. SWOT analýza charakterizuje podnik. Analýza produktu a srovnání s konkurenčními …viac
Abstract:
The table of contents of this bachelor’s degree is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is brazilian keratin. In a theoretic part there are described particular aspects of marketing that are contributing to the right analysis of the product. A practical part is directed to the analysis of the specific product and the company where this product was launched. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní