Klára Vostiňáková

Bakalářská práce

Motiv upíra v kultuře anglicky mluvících zemí

The Vampire Motif in the Culture of the English Speaking Countries
Anotace:
Práce se věnuje motivu upíra v kulturách světových národům, především v anglicky mluvících zemích. Postupuje od porovnání upírů v antických kulturách, přes středověké zmínky až ke zdrojům z novověku. Studuje mýty, lidové příběhy, pověsti i literaturu a filmovou a televizní tvorbu a hledá vzájemnou podobnost i rozdílnost ve zpracování tohoto tématu.
Abstract:
The thesis is focused on the vampire-motif in the various cultures, mainly in the English speaking countries. The motif has been pursued since its very beginnings in the Antique cultures, later in the Middle Ages until the Modern Ages. Diverse sources are studied – myths, folk tales, legends, even literature and film and television. The thesis searches for similarities and differences in the adaptation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB619

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Patricia Ráčková
  • Oponent: Michal Pištora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk, Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Práce na příbuzné téma