Bc. Martina Spoustová

Diplomová práce

Postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání v České republice a Chorvatsku

The attitude of students of social work, social workers and educators in social work toward coping strategies of personal problems and the role of supervision in these strategies in the Czech Republic and Croatia
Anotace:
Cílem práce je objasnit jaký je postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání. V teoretické části jsou popsány osobní problémy sociálních pracovníků, dále hlavní východiska české a chorvatské sociální práce a supervize. Dále jsou popsány užívané strategie zvládání a vysvětlen koncept …více
Abstract:
The aim of the thesis is find out the attitude of students of social work, social workers and educators in social work to coping strategies of personal problems and the role of supervision in these strategies. In the theoretical part are described social worker´s personal problems. Further, there are described the specifics of Czech and Croatian social work and supervision. In other parts, we can find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Petra Horová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií