Ervin Varga

Bakalářská práce

Platforma Unity 5 – její vlastnosti a použití při vývoji 2D počítačové hry

Platform Unity 5 - characteristics and use in the development of 2D computer games
Anotace:
Práce se zabývá popisem herního vývojového prostředí Unity, jeho dostupnost, postavení na trhu, přednosti a možnosti tvorby 2D her. Práce se nejvíce zaměřuje na to, jak se po-mocí nástrojů Unity tvoří 2D hry od samotného začátku až po možnosti vydaní na plat-formu Windows. Popsány jsou nástroje pro práci s objekty, nasimulování fyzikálních zákonů, jako jsou gravitace a kolize, dále audio, kamera, práce …více
Abstract:
This thesis is aimed to describe the gaming development environment Unity, its accessi-bility to users, market position, advantages and possibilities for creating 2D games. The thesis focuses most on how to use tools to develop 2D games from the very beginning to various options of release them on platform Windows. Thesis describes tools for simulat-ing the physical laws such as gravity and collisions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Martin Vondráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50636