Bc. Michal Steiner

Diplomová práce

Návrh mediální kampaň obecně prospěšné společnosti SKOK do života

The conception of campaign for non-profit organization SKOK do života
Anotace:
Předmětem diplomové práce je návrh mediální kampaně pro obecně prospěšnou společnost SKOK do života, o.p.s.. Teoretická část se zaměřuje především na popis úlohy firemního marketingu v návaznosti na strategické cíle společnosti a proces tvorby mediálního plánu. Jsou zde vymezeny základní pojmy, metody práce a legislativní rámec v oblasti marketingu neziskových organizací. Praktická část se zabývá analýzou …více
Abstract:
The purpose of the diploma thesis is the conception of medial campaign for a non-profit organization SKOK do života, o. p. s. The theoretical part is focused on the description of marketing as a one of the key means of strategic and medial promotion plan. Within the frame of this paper major terms, professional methods and legislation of non-profit organizations’ marketing are described. Professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace