Bc. Renata VAVŘÍČKOVÁ

Diplomová práce

Jak zvýšit oblíbenost u žáků s ADHD při běžné ZŠ

How to increase popularity of children with ADHD in elementary school?
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám otázkou oblíbenosti a neoblíbenosti žáků se specifickou poruchou ADHD při běžné ZŠ. Zabývám se otázkou jak u těchto žáků zvýšit jejich oblíbenost. Práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení termínu ADHD, teoretická část poodhaluje projevy a příčiny této specifické poruchy. Také poukazuje na možné …více
Abstract:
I focused on question popularity and unpopularity of pupils with Unixe behavioral disturbance ADHD in ordinary primary school in my thesis. I want to find out how to increase popularity of those pupils. My thesis is divided into two parts ? theoretic and research. Theoretical part is focused on explanation of term ADHD and exposes expressions and causation of this unique disease. It also shows possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVŘÍČKOVÁ, Renata. Jak zvýšit oblíbenost u žáků s ADHD při běžné ZŠ. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta