Bc. Dominik ŠKUBLA

Diplomová práce

Implementace algoritmů density evolution

Implementation of density evolution algorithms for evaluating LDPC code performance
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá prostudováním a implementací algoritmů density evolution pro ohodnocení výkonnosti opravných kódů LDPC. LDPC kódy jsou jen stručně popsány, podstatnou částí je popisování a naprogramování knihoven density evolution v diskretizované a aproximované verzi. V závěru práce je porovnána časová náročnost kódů a rozdíl jejich výstupů.
Abstract:
This master thesis deals with research and implementation of density evolution algorithms for evaluating the performance of LDPC correction codes. The LDPC codes are briefly described and the essential part of this thesis is the description and programming of density evolution libraries in a discretized and approximated version. At the end of the thesis, the computing time required for specific simulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Broulím

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKUBLA, Dominik. Implementace algoritmů density evolution. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.