Petra ČUŘÍKOVÁ

Diplomová práce

HODNOCENÍ VLIVU REGULOVANÉHO Hodnocení vlivu regulovaného a spontánního dýchání na výsledky variability srdeční frekvence v podmínkách normobarické hypoxie

Evaluation of the impact of regulated and spontaneous breathing on heart rate variability results in terms of normobaric hypoxia
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo porovnat vliv spontánního a regulovaného dýchání na aktivitu autonomního nervového systému (ANS) v podmínkách krátkodobé extrémní normobarické hypoxie. Do studie byly zařazeny dvě skupiny (29 a 28 zdravých mužů). Jedna skupina byla hodnocena při regulovaném dýchání (RD) dle akustické nahrávky (12 dechů/min) a druhá při dýchání spontánním (SD). U obou skupin byla sledována …více
Abstract:
The aim of the thesis was to compare the effect of spontaneous and controlled breathing on the activity of the autonomic nervous system (ANS) in conditions of extreme short-term normobaric hypoxia. The study included two groups (29 and 28 healthy men). One group was evaluated at a regulated breathing (RD) according to acoustic recordings (12 breaths/min) and the second breathing spontaneously (SD)
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2015
Zveřejnit od: 9. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Michal Botek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČUŘÍKOVÁ, Petra. HODNOCENÍ VLIVU REGULOVANÉHO Hodnocení vlivu regulovaného a spontánního dýchání na výsledky variability srdeční frekvence v podmínkách normobarické hypoxie. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 12. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses i8vqu6 i8vqu6/2
9. 12. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 12. 2015
Marklová, E.
10. 12. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.