Nikola MAŠKOVÁ

Diplomová práce

Komparace kreativity u žáků z vyloučených lokalit a žáků z nevyloučených lokalit, vzdělávaných v 5. ročníku základních škol.

Comparison of creativity in pupils from excluded localities and pupils from non-excluded localities, educated in the 5th year of primary schools.
Anotace:
Diplomová práce "Komparace kreativity u žáků z vyloučených lokalit a žáků z nevyloučených lokalit, vzdělávaných v 5.ročníku základních škol" je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá tématem kreativity, definicí vývojového období mladšího školního věku, anebo také tématem sociálního vyloučení. Ve výzkumné části jsou zpracovány výsledky celého výzkumu, který byl uskutečněn pomocí Urbanova …více
Abstract:
Thesis "Comparison of creativity in pupils from excluded localities and pupils from non excluded localities, educated in the 5th year of primary schools." is seperated into two parts. Theoretical part deals with topic of creativity, definition of developmental period of younger school age, and also with topic of social exclusion. In research part are processed results of the whole research, which was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠKOVÁ, Nikola. Komparace kreativity u žáků z vyloučených lokalit a žáků z nevyloučených lokalit, vzdělávaných v 5. ročníku základních škol.. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta