Bc. Tereza Suchánková

Bachelor's thesis

Zaměstnanecké benefity a jejich daňový dopad na zaměstnance a zaměstnavatele

Employee benefits and their impact on employees and employer
Anotácia:
Cílem této práce je sestavit výčet vybraných zaměstnaneckých benefitů, užívaných na území České republiky a jejich stručná charakteristika včetně shrnutí daňového dopadu na zaměstnance i zaměstnavatele. Dílčím cílem je seznámit čtenáře s problematikou motivace, odměňováním zaměstnanců a strategií odměňování ve firmě. Téma zaměstnaneckých benefitů dále rozebírám na konkrétním případě firmy ADP Employer …viac
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to prepare the list of the most common employee benefits used among employers in the Czech republic and their brief characterization including tax impact on employer and employee. Another sectional goal is to apprise readers with the topic of motivation, rewards and strategy in employee renumeration. The topis of employee benefits will be discussed on specific …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance