Bc. Simona Zahrádková

Diplomová práce

Tolerance poškození DNA genotoxickými komplexy platiny

Tolerance and bypass of DNA damage by genotoxic platinum complexes
Anotace:
Jedním z mechanismů vedoucích k rezistenci nádorových buněk při léčbě cisplatinou je translézová syntéza (TLS). Tato práce je zaměřena na studium tolerance specifických polymeráz k poškozením DNA, která jsou způsobena analogy cisplatiny obsahujícími enantiomerní diaminové ligandy, cis-[PtCl2(R,R-DAB)] a cis-[PtCl2(S,S-DAB)] (DAB=2,3-diaminobutan). Pozornost je věnována také studiu inkorporací chybného …více
Abstract:
One of the mechanisms leading to the resistance of tumor cells to cisplatin is translesion synthesis (TLS). This thesis is focused on the study of specialised TLS polymerases tolerance to DNA damage, caused by cisplatin analogs containing enantiomeric diammine ligands cis-[PtCl2(R,R-DAB)] and cis-[PtCl2(S,S-DAB)] (DAB = 2,3-diamminobutane). Attention is also paid to the study of misincorporations during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Nováková, Dr.
  • Oponent: Hana Kostrhunová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika