Bc. Marián Minárik

Diplomová práce

Analysis and Theoretical Implications of the Topical European Competition Case Law Concerning Price Discrimination

Analysis and Theoretical Implications of the Topical European Competition Case Law Concerning Price Discrimination
Anotace:
Cenová diskriminace je všudypřítomným fenoménem na mnoha trzích, který byl však v minulosti soutěžními úřady v Evropě posuzován poměrně striktně. Od té doby se pozornost soutěžního práva obrací na více ekonomický přístup zdůrazňující také pozitivní dopady na spotřebitelský blahobyt předtím formalisticky postihovaných praktik. Předložená diplomová práce si klade za cíl analyzovat judikaturu v oblasti …více
Abstract:
Price discrimination is a ubiquitous and pervasive phenomenon present in many markets, which used to be treated quite strictly by competition authorities in Europe. Since then, however, the focus of antitrust has been shifting towards a more economic approach emphasizing positive effects of previously formalistically condemned practices on consumer welfare. The submitted diploma thesis endeavors to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta