JUDr. Klára Svobodová, Ph.D.

Disertační práce

Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu

Impact of Lex Arbitri on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award
Anotace:
Tato práce se zabývá pojmem lex arbitri, jeho rolí ve fázi průběhu rozhodčího řízení a zejména jeho vlivem ve fázi uznání a výkonu rozhodčího nálezu. Práce si klade dva cíle, z nichž dosažení prvního podmiňuje naplnění druhého. Prvním cílem práce je vymezení pojmu lex arbitri, jeho identifikace pro případ konkrétního rozhodčího řízení a jeho role ve fázi průběhu rozhodčího řízení. Část práce věnovaná …více
Abstract:
This work deals with the concept of lex arbitri, its role during the conduct of the arbitration proceedings and especially its influence on the phase of the recognition and enforcement of arbitral awards. This work has two goals. The first goal encompasses the definition of the concept of lex arbitri, the identification of lex arbitri of particular arbitration proceedings and the evaluation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., prof. JUDr. Alexander Bělohlávek, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta