Bc. Alžběta Slámová

Diplomová práce

Umělá inteligence v nových médiích: estetická autonomie od robotické malby po neuronovou síť

Artificial Intelligence in New Media: Aesthetic Autonomy from Robotic Painting to Neural Network
Anotace:
Diplomová práce Umělá inteligence v nových médiích: estetická autonomie od robotické malby po neuronovou síť se bude zabývat využitím konceptu umělé inteligence pro tvorbu uměleckých děl. Pole zájmu se zaměřuje na nejvýznamnější aplikace, projekty a umělce pracující s umělou inteligencí a vytvářející tak umělecká díla. V práci bude nejdříve teoreticky vymezen pojem umělá inteligence a její principy …více
Abstract:
Diploma thesis Artificial intelligence in new media: aesthetic autonomy from robotic painting to neural network will deal with the use of the concept of artificial intelligence for the creation of works of art. Field of interest focuses on the most important applications, projects and artists working with artificial intelligence, creating works of art. The theoretical part will describe artificial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma