Bc. Alžběta Slámová

Master's thesis

Umělá inteligence v nových médiích: estetická autonomie od robotické malby po neuronovou síť

Artificial Intelligence in New Media: Aesthetic Autonomy from Robotic Painting to Neural Network
Abstract:
Diplomová práce Umělá inteligence v nových médiích: estetická autonomie od robotické malby po neuronovou síť se bude zabývat využitím konceptu umělé inteligence pro tvorbu uměleckých děl. Pole zájmu se zaměřuje na nejvýznamnější aplikace, projekty a umělce pracující s umělou inteligencí a vytvářející tak umělecká díla. V práci bude nejdříve teoreticky vymezen pojem umělá inteligence a její principy …more
Abstract:
Diploma thesis Artificial intelligence in new media: aesthetic autonomy from robotic painting to neural network will deal with the use of the concept of artificial intelligence for the creation of works of art. Field of interest focuses on the most important applications, projects and artists working with artificial intelligence, creating works of art. The theoretical part will describe artificial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media