Martin KOKOŠKA

Bachelor's thesis

Elektrická pevnost kapalných izolantů jako diagnostický parametr

Electrical Strength of Liquid Insulators as a Diagnostic Parameter
Abstract:
Práce se zabývá problematikou kapalných izolant? Jejím cílem je rozebrat jejich vlastnosti a porovnat je z hlediska odolnosti vůči elektrickému přeskoku formou napěťových zkoušek. Úvod charakterizuje činitele, jenž ovlivňují chování kapalin při vystavení intenzitě elektrického pole a defnují rozdíly jednotlivých druhů transformátorových olejů. Pro bližší pochopení jevů spojených se samotným přeskokem …more
Abstract:
This thesis concerns the problematic of liquid insulators. The aim of the paper is to analyze its properties and compare the liquids in terms of resistance to electrical flashover by executing the tests of electric strength. The factors that affects behavior of liquids and defines differences between individual transformer oils have been characterized in the beginning. For deeper understanding of phenomena …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Jaroslav Hornak

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOKOŠKA, Martin. Elektrická pevnost kapalných izolantů jako diagnostický parametr. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/