Bc. Hana Málková

Diplomová práce

Stanovení disociačních konstant léčiv faktorovou a regresní analýzou absorbanční matice

Determination of dissociation constant of drugs using facto rand regression analysis of absorbance matrix
Anotace:
Pomocí spektrofotometrické titrace s UV detekcí byly stanoveny termodynamické disociační konstanty léčiv fyzostigmin salycilátu a risedronátu sodného pro teplotu 25°C a 37°C. Disociační konstanty byly stanoveny pomocí regresní analýzy absorbanční responzní plochy programem SQUAD(84) a SPECFIT32. Termodynamické disociační konstanty pKTa byly stanoveny regresní analýzou limitního Debye-Hückelova vztahu …více
Abstract:
Thermodynamic dissociation constants of physostigmin salycilate and risedronate sodium at 25°C and 37°C were determinated using the UV/VIS spectrophotometric titration data. The dissociation constants were estimated by the nonlinear regression using two programs SQUAD(84) and SPECFIT32. Using a model of the extended Debye-Hückel law, a dependence of dissociation constants on the root of the ionic strenght …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Málková, Hana. Stanovení disociačních konstant léčiv faktorovou a regresní analýzou absorbanční matice. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická