Patrícia Juračičová

Bakalářská práce

Medzinárodné sociálne právo, sociálne a ekonomické práva

International social law, social rights and economic rights
Abstract:
ABSTRACT Juračičová Patrícia International social law, social rights and economic rights Bachelor work Bank Institute University Banská Bystrica Advisor: prof. JUDr. Tkáč V., CSc. Banská Bystrica, Pages: 40 The goal of my bachelor thesis is to introduce the problems in the field of international social law and social and economic rights. In connection with the entry of the Slovak Republic to the European …více
Abstract:
ABSTRAKT Juračičová Patrícia Medzinárodné sociálne právo, sociálne práva a ekonomické práva Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Vedúci práce: prof. JUDr. Tkáč V., CSc. Banská Bystrica, Počet strán: 40 Cieľom mojej bakalárskej práce je priblížiť problematiku medzinárodného sociálneho práva, sociálne práva a ekonomické práva. V súvislosti s členstvom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK