Monika Krudencová

Diplomová práce

The Aspects and Paradoxes of Sylvia Plath's Poetry

Aspekty a paradoxy v poezii Sylvie Plathové

The Aspects and Paradoxes of Sylvia Plath's Poetry
Abstract:
Tato práce pojednává o rozporuplné povaze poetického díla Sylvie Plathové. V prvé řadě se snaží vykreslit povahu jejího básnického vývoje. Vhled do jejího díla je zprostředkován interpretacemi básní. Zaměřuje se na motivy a symboliku, která je pro poezii Sylvie Plathové typická a snaží se postihnout prvky, které ji odlišují od ostatních konfesijních básníků. Všímá si vlivu jiných básníků na její poezii …více
Abstract:
The thesis deals with the inconsistent nature of Sylvia Plath?s poetry. Firstly, it tries to explore her poetic development which is mainly illustrated on several interpretations of her poems. The thesis further focuses on important motifs and symbolism typical for Plath?s poetry. It also pays attention to features that distinguish her poetry from poetry of other confessional poets and marks the influence …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2009
  • Vedoucí: Marcel Arbeit

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.