Bc. Michal Haško

Diplomová práce

Revízie HDP: vlastnosti a predikovateľnosť

GDP Revisions: Properties and Predictability
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “GDP Revisions: Properties and Predictability” is empirical analysis of the revisions of national accounts, which are published in the OECD database. The paper deals with the definition of econometric model and description of its outputs in 4 different periods for 21 countries of the European Union. Four types of revisions are analyzed for which descriptive statistics …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce na tému „Revízie HDP: vlastnosti a predikovateľnosť“ je empirická analýza revízii národných účtov, ktoré sú zverejnené v databáze OECD. Práca sa venuje definícii ekonometrického modelu a popisu jeho výstupov v 4 rôznych obdobiach pre 21 krajín Európskej únie. Analyzované sú 4 typy revízii, pri ktorých sú zisťované popisné štatistiky a je vyšetrovaná predikovateľnosť revízii …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jan Čapek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Zimčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii