Bc. Jakub Lenič

Diplomová práce

Burzy cenných papírů - komparace NYSE a LSE

Stock Markets - Comparison of NYSE and LSE
Anotace:
Abstrakt Diplomová práce popisuje současný stav burz cenných papírů, včetně jejich historického vývoje. V diplomové práci se zabývám komparací dvou vybraných burzovních trhů, způsobem obchodování, charakteristikou investičních instrumentů a podmínkami kotace na těchto trzích. Kvalita burzovních trhů a jejich investičních instrumentů rozhoduje o vstupu podniku na trh a o zájmu investorů o tyto trhy …více
Abstract:
Abstract The thesis describes the current state of stock exchanges inclusive of their historical development. The paper deals with the comparison of two selected stock markets, their methods of trading, characteristics of investment instruments and conditions of quotation on these markets. Quality of stock markets and their investment instruments decide about an entry of a company on the market and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní