Mgr. Michaela Ondrášková

Diplomová práce

Pracovní angažovanost a její souvislosti s osobnostními rysy a základními motivačními potřebami

Work engagement and its relationship to personality traits and basic motivational needs
Anotace:
Práce se zabývá pracovní angažovaností a jejími vazbami na osobnostní rysy a základní psychologické potřeby. Konkrétně je zkoumáno, které z Big Five rysů predikují angažovanost a zda má naplnění potřeb autonomie, kompetence a blízkých vztahů inkrementální validitu nad osobnostní rysy a vysvětluje jedinečný podíl rozptylu angažovanosti. Byl zjišťován i vliv pracovního prostředí v podobě rozdílů v angažovanosti …více
Abstract:
This study focuses on work engagement and its relationships with personality traits and basic motivational needs. Specifically, it tests which of the Big Five traits predict engagement and whether satisfaction of autonomy, competence, and relatedness needs has an incremental validity over personality traits, and therefore explains a unique variance of engagement. Furthermore, an influence of work environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Čerňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.