Evženie Hillerová

Bakalářská práce

Bariéry ve vzdělávání žen na Moravských Kopanicích

The Barriers in Education of Women in the Moravian Region of Kopanice
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na bariéry ve vzdělání žen, žijících v okrajové oblasti České republiky, v oblasti Moravských Kopanic a cílem práce je analyzovat bariéry, které mohou ženám v dané oblasti bránit ve vzdělávání. Dále se práce zaměřuje na faktory ovlivňující tyto bariéry. V teoretické části jsou podrobněji vysvětleny pojmy, které se k tématu vztahují. Praktická část se zabývá podrobnějšímu …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to map the barriers in the education of women living in the peripheral region of the Czech Republic in the area of Moravské Kopanice and the aim of the thesis is to analyze the barriers that can prevent women in the given area from learning. Furthermore, the thesis focuses on factors influencing these barriers. In the theory part of this essay, you can find closely explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hillerová, Evženie. Bariéry ve vzdělávání žen na Moravských Kopanicích. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře